alt text
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Współpraca i Partnerzy:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze

 

Cardiff Council

 

Cardiff Third Sector Council

 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

   

Profil FB: Nasze Małe Cardiff

 

 The “British Poles” initiative

Polskie Szkoły w Cardiff

Polska Szkoła Sobotnia Cardiff

Dom Polski,
174 Newport Rd, Cardiff, Cf24 1DL

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Bristol Bookkeepers

(dyżury w Domu Polskim, Cardiff)

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.
 
W Cardiff utworzono obwodową komisję ds. referendum nr 177.
adres:
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 177
Dom Polski
174 Newport Road, Cardiff
CF24 1DL
 

Warunkiem wzięcia udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem referendum tj. do 3 września 2015 r. (czwartek).

Zgłoszeń do spisu dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl

 

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

  • Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
  • Pytanie drugie„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
  • Pytanie trzecie: „Czy jest  Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Więcj informacji na stronie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.